Sülfür Dioksit Gazı Özellikleri ve Sülfür Dioksit Algılama Çözümleri

Sülfür Dioksit, Kükürt Dioksit, Sulfur Dioxide

SO2

1- Sülfür Dioksit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Sülfür Dioksit, Kükürt Dioksit
Formülü : SO2
CAS Numarası  : 7446-09-5
Fiziksel Tanım  : Keskin ve rahatsız edici kokulu, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 2.26 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 64.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.62 mg/m3
Erime Noktası  : -75.5°C
Kaynama Noktası : -10°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 
Tehlike Türü : Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : 5 ppm
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 2 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 100 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : 
Üst Patlama Limiti (UEL)  : 

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, cilt veya gözle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde, burun ve boğazda tahriş, göz ve burunda akıntı, nefes tıkanması, öksürme, bronşlarda daralma.
Uzun süre maruz kalmak astıma neden olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Sülfür Dioksit Algılama Çözümlerimiz

3- Sülfür Dioksit İle İlgili Diğer Yazılarımız