Heptan Gazı Özellikleri ve Heptan Algılama Çözümleri

Heptan, n-Heptan

C7H16

1- Heptan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Heptan, n-Heptan
Formülü : C7H16
CAS Numarası : 142-82-5
Fiziksel Tanım : Benzine benzer bir kokuya sahip, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.5 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 100.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 4.10 mg/m3
Erime Noktası : -90.7°C
Kaynama Noktası : 98.4°C
Parlama Noktası : -7°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 220°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH Ceiling) : 440 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
85 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 750 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.05%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 6.7%

Tehlike Detayları

> -7°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 1.05%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Baş dönmesi, uyuşukluk, enkordinasyon, iştah kaybı, mide bulantısı, deri iltihabı, kimyasal pnömonit, bilinç kaybı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Heptan Algılama Çözümlerimiz (C7H16 Dedektörleri)