İzopentan Özellikleri ve İzopentan Buharı Algılama Çözümleri

İzopentan, 2-metilbütan, Isopentane

C5H12

1- İzopentan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : İzopentan, 2-metilbütan
Formülü : C5H12
CAS Numarası : 78-78-4
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.5 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 2.2 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 72.2 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -160°C
Kaynama Noktası : 28°C
Parlama Noktası : -51°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 420°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
1000 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) :

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.6%

Tehlike Detayları

> -56°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, son derece yanıcı bir sıvıdır. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve boğazda tahriş, aspirasyon pnömonisi, ciltte kuruma ve çatlama.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzopentan Algılama Çözümlerimiz (C5H12 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli İzopentan Buharı Dedektörü)

3- İzopentan İle İlgili Diğer Yazılarımız