Toluen Özellikleri ve Toluen Buharı Algılama Çözümleri

Toluen, Toluol, Toluene

C7H8

1- Toluen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Toluen, Toluol
Formülü : C7H8
CAS Numarası : 108-88-3
Fiziksel Tanım : Karakteristik keskin kokulu, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.1 (Hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.01 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 92.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.77 mg/m3
Erime Noktası : -95°C
Kaynama Noktası : 111°C
Parlama Noktası : 4°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 480°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 150 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
100 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 500 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.1%

Tehlike Detayları

> -18°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havaya kolayca karışır, tehlikeli konsantrasyonlara hızlıca ulaşabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.1%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Oldukça zehirlidir. Solunması, ciltten emilmesi, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz ve burunda tahriş, yorgunluk, bitkinlik, kafa karışıklığı, öfori, baş dönmesi, baş ağrısı, göz bebeklerinde büyüme, gözyaşı boşalması, anksiyete, kas yorgunluğu, uykusuzluk, parestezi, cilt iltihabı, böbrek ve karaciğer hasarı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Toluen Algılama Çözümlerimiz (C7H8 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Toluen Dedektörü)

3- Toluen İle İlgili Diğer Yazılarımız