Dimetil Eter Gazı Özellikleri ve Dimetil Eter Algılama Çözümleri

Dimetil Eter, Dimethyl ether

C2H6O

1- Dimetil Eter Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Dimetil Eter
Formülü : C2H6O
CAS Numarası : 115-10-6
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.6 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 46.08 g/mol
Ppm Dönüşümü :  
Erime Noktası : -141.5°C
Kaynama Noktası : -23.6°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 350°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
1000 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 3.4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 26.7%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 3.4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yanma-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır.
>

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Dimetil Eter Algılama Çözümlerimiz (C2H6O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Dimetil Eter Dedektörü)

3- Dimetil Eter İle İlgili Diğer Yazılarımız