Karbonmonoksit Gazı Özellikleri ve Karbonmonoksit Algılama Çözümleri

Karbonmonoksit, Carbon monoxide

CO

1- Karbonmonoksit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Karbon Monoksit
Formülü : CO
CAS Numarası : 630-08-0
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.97 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 28 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.15 mg/m3
Erime Noktası : -205°C
Kaynama Noktası : -191°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 605°C
Tehlike Türü : Zehirleyici, Yanıcı

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL) : 200 ppm (229 mg/m3)
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 35 ppm (40 mg/m3)
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 1200 ppm (1380 mg/m3)

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : %12.5
Üst Patlama Limiti (UEL)  : %74

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması halinde zehirleyen bir gazdır. Kandaki hemoglobine bağlanarak oksijen taşıma işlevini bozar. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Baş ağrısı, hızlı soluk alıp verme, mide bulantısı, halsizlik, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, göğüs ağrısı, bayılma.
> Yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 12.5%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Karbonmonoksit Algılama Çözümlerimiz (CO Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Karbonmonoksit Dedektörü)

3- Karbonmonoksit İle İlgili Diğer Yazılarımız