Hidrojen Gazı Özellikleri ve Hidrojen Algılama Çözümleri

Hidrojen, Hydrogen

H2

1- Hidrojen Gazı Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Hidrojen
Formülü : H2
CAS Numarası : 1333-74-0
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.07 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 2.0 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 0.083 mg/m3
Erime Noktası : -259°C
Kaynama Noktası : -253°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 560°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
 —
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 75%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Hidrojen Gazı Algılama Çözümlerimiz (H2 Dedektörleri)

3- Hidrojen İle İlgili Diğer Yazılarımız