Oksijen Gazı Özellikleri ve Oksijen Algılama Çözümleri

Oksijen, Oxygen

O2

1- Oksijen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Oksijen
Formülü : O2
CAS Numarası  : 7782-44-7
Fiziksel Tanım  : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.1 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 32 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası  : -218.4°C
Kaynama Noktası : -183°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 
Tehlike Türü : Oksitleyici, (Eksikliğinde) Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL) : —
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : —
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : —
Üst Patlama Limiti (UEL)  : —

Tehlike Detayları

> Kendisi yanıcı olmasa da bulunduğu ortamdaki maddelerin yanıcılığını artırır. Normal havada 20.9% oranında bulunur. 24% ve üzerindeki miktarlarda ortamdaki kumaş kıyafet gibi eşyalar kendiliğinden alevlenebilir.
> Eksikliğinde oksijen yetersizliğine bağlı boğulma tehlikesi vardır. 16%’dan daha düşük miktarlarda oksijen bulunan ortamlar insanlar için güvenli değildir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Oksijen Algılama Çözümlerimiz (O2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Oksijen Dedektörü)

3- Oksijen İle İlgili Diğer Yazılarımız