Metan Gazının Özellikleri ve Metan Algılama Çözümleri

Metan, Methane

CH4

1- Metan Gazı Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Metan
Formülü : CH4
CAS Numarası : 74-82-8
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.6 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 16 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -183°C
Kaynama Noktası : -161°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 537°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :

Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : —

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 5%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 15%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 5%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Metan Algılama Çözümlerimiz (CH4 Dedektörleri)