Difloroetan Özellikleri ve Difloroetan Gazı Algılama Çözümleri

Difloroetan, R152a

C2H4F2

1- Difloroetan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Difloroetan, R152a
Formülü : C2HF
CAS Numarası : 75-37-6
Fiziksel Tanım : Renksiz,kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 2.3 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 66.1 g/mol
Ppm Dönüşümü :  
Erime Noktası : -117°C
Kaynama Noktası : -24.7°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 455°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :

Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 3.7%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 18%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 3.7%’yı aşan miktarlara ulaşırsa yanma-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Yanması durumunda kötü kokulu ve zehirli dumanlar çıkarır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir. Çok yüksek konsantrasyonlarda solunması bilinç kaybı ve kalp ritim bozukluğuna sebep olur.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Difloroetan Algılama Çözümlerimiz (C2H4F2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Difloroetan Dedektörü)

3- Difloroetan İle İlgili Diğer Yazılarımız