Metanol Özellikleri ve Metanol Buharı Algılama Çözümleri

Metanol, Methanol

CH4O

1- Metanol Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Metanol, Metil Alkol, Karbinol
Formülü : CH4O
CAS Numarası : 67-56-1
Fiziksel Tanım : Karakteristik keskin kokulu, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 1.1 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.01 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 32.0 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.31 mg/m3
Erime Noktası : -98°C
Kaynama Noktası : 65°C
Parlama Noktası : 9°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 440°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH C) : 250 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
200 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 6000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 6%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 36%

Tehlike Detayları

> 9°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir maddedir. Buharı havaya kolayca karışır, tehlikeli konsantrasyonlara hızlıca ulaşabilir. Buharı bulunduğu ortamda 6%’yı aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Oldukça zehirlidir. Solunması, ciltten emilerek vücuda girmesi, yutulması, gözle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve üst solunum yollarında tahriş, deri iltihabı, baş ağrısı, uyuşukluk, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, görüş bozuklukları, göz sinirlerinde hasar oluşması(körlük).

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Metanol Algılama Çözümlerimiz (CH4O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Metanol Dedektörü)

3- Metanol İle İlgili Diğer Yazılarımız