Etil Asetat Özellikleri ve Etil Asetat Buharı Algılama Çözümleri

Etil Asetat, Ethyl acetate

C4H8O2

1- Etil Asetat Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Etil Asetat
Formülü : C4H8O2
CAS Numarası : 141-78-6
Fiziksel Tanım : Karakteristik keskin kokulu, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.0 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.2 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 88.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.60 mg/m3
Erime Noktası : -84°C
Kaynama Noktası : 77°C
Parlama Noktası : 4°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 427°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
400 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 2000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 11.5%

Tehlike Detayları

> -4°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 2%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, narkoz, cilt iltihabı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Etil Asetat Algılama Çözümlerimiz (C4H8O2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Etil Asetat Dedektörü)

3- Etil Asetat İle İlgili Diğer Yazılarımız