Etilen Özellikleri ve Etilen Gazı Algılama Çözümleri

Etilen, Eten, Ethylene

C2H4

1- Etilen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Etilen, Eten
Formülü : C2H4
CAS Numarası : 74-85-1
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.98 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 28.0 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -169.2°C
Kaynama Noktası : -104°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 490°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :

Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : —

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.7%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 36%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 2.7%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Etilen Algılama Çözümlerimiz (C2H4 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Etilen Dedektörü)

3- Etilen İle İlgili Diğer Yazılarımız