Hekzan Özellikleri ve Hekzan Buharı Algılama Çözümleri

Hekzan, Hexane

C6H14

1- Hekzan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Hekzan, n-Hekzan
Formülü : C6H14
CAS Numarası : 110-54-3
Fiziksel Tanım : Benzine benzer bir kokuya sahip, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.0 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.3 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 86.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.53 mg/m3
Erime Noktası : -95°C
Kaynama Noktası : 69°C
Parlama Noktası : -22°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 225°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
50 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1100 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.5%

Tehlike Detayları

> -22°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 1.1%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde ve burunda tahriş, mide bulantısı, baş ağrısı, el ve ayaklarda uyuşma, deri iltihabı, baş dönmesi, kimyasal pnömonit.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Hekzan Algılama Çözümlerimiz (C6H14 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Hekzan Dedektörü)

3- Hekzan İle İlgili Diğer Yazılarımız