Etanol Özellikleri ve Etanol Buharı Algılama Çözümleri

Etanol, Etil Alkol, Ethanol

C2H5OH

1- Etanol Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Etanol, Etil Alkol
Formülü : C2H6O, C2H5OH
CAS Numarası : 64-17-5
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 1.6 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.03 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 46.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.89 mg/m3
Erime Noktası : -114°C
Kaynama Noktası : 78°C
Parlama Noktası : 12°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 400°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH C) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
1000 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 3300 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 3.3%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 19%

Tehlike Detayları

> 12°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir maddedir. Buharı bulunduğu ortamda 3.3%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve burunda tahriş, baş ağrısı, uyuşukluk, yorgunluk, bitkinlik, narkoz, öksürük, karaciğer hasarı, anemi, üreme sistemi ve teratojenik etkiler (fetüste gelişim bozuklukluğu.)

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Etanol Algılama Çözümlerimiz (C2H5OH Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Etanol Buharı Dedektörü)

3- Etanol İle İlgili Diğer Yazılarımız