Formaldehit Gazı Özellikleri ve Formaldehit Algılama Çözümleri

Formaldehit, Formaldehyde

CH2O

1- Formaldehit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi  : Formaldehit
Formülü : CH2O
CAS Numarası  : 50-00-0
Fiziksel Tanım  : Keskin, boğucu bir kokuya sahip, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.04 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 30 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.23 mg/m3
Erime Noktası  : -92°C
Kaynama Noktası : -20°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 430°C
Tehlike Türü : Zehirleyici, Yanıcı, Aşındırıcı

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  :  0.1 ppm
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) :  0.016 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) :  20 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  :  %7
Üst Patlama Limiti (UEL)  :  %73

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, cilt veya gözle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler: Göz, burun, boğaz ve solunum sisteminde tahriş, göz yaşarması, öksürük, hırıltılı solunum.
> Yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 7%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Formaldehit Algılama Çözümlerimiz (Formaldehit Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Formaldehit Dedektörü)

3- Formaldehit İle İlgili Diğer Yazılarımız