İzobütilen Gazı Özellikleri ve İzobütilen Algılama Çözümleri

İzobütilen

C4H8

1- İzobütilen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : İzobütilen
Formülü : C4H8
CAS Numarası : 115-11-7
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.94 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 56.1 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -140.3°C
Kaynama Noktası : -6.9°C
Parlama Noktası : -76.1°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 465°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
250 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) :

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.8%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 9.6%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 1.8%’yı aşan miktarlara ulaşırsa yanma-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır.
> Solunması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Baş dönmesi, uyuşukluk, letarji, mide bulantısı, bilinçsizlik, kusma.
> Kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir. Çok yüksek konsantrasyonlarda solunması bilinç kaybına sebep olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzobütilen Algılama Çözümlerimiz (C4H8 Dedektörleri)