Benzen Özellikleri ve Benzen Buharı Algılama Çözümleri

Benzen, Benzene

C6H6

1- Benzen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Benzen
Formülü : C6H
CAS Numarası : 71-43-2
Fiziksel Tanım : Aromatik kokulu, renksiz veya açık sarı sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.7 (Temiz Hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.2 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 78.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.19 mg/m
Erime Noktası : 6°C
Kaynama Noktası : 80°C
Parlama Noktası : -11°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 498°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici, Kanserojen

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 1 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
0.1 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 500 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.2%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.8%

Tehlike Detayları

> -11°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, çok yanıcı bir sıvıdır. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.2%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, ciltten emilmesi, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, dengesiz yürüme, iştahsızlık, bitkinlik, cilt iltihabı, kemik iliği depresyonu.
> Kan hücrelerine ve kemik iliğine zarar vererek lösemiye sebep olur.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Benzen Algılama Çözümlerimiz (C6H6 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Benzen Dedektörü)

3- Benzen İle İlgili Diğer Yazılarımız