Oktan Gazı Özellikleri ve Oktan Algılama Çözümleri

Oktan, n-Oktan, Octane

C8H18

1- Oktan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Oktan, n-Oktan
Formülü : C8H18
CAS Numarası : 111-65-9
Fiziksel Tanım : Benzine benzer bir kokuya sahip, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.94 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 114.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 4.67 mg/m3
Erime Noktası : -56.8°C
Kaynama Noktası : 126°C
Parlama Noktası : 13°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 220°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH Ceiling) : 385 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
75 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 6.5%

Tehlike Detayları

> 13°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 1.0%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz ve burunda tahriş, uyuşukluk, deri iltihabı, kimyasal pnömonit.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Oktan Algılama Çözümlerimiz (C8H18 Dedektörleri)