Aseton Özellikleri ve Aseton Buharı Algılama Çözümleri

Aseton, Propanon, Acetone

C3H6O

1- Aseton Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Aseton, Propanon, Dimetil Keton
Formülü : C3H6O
CAS Numarası : 67-64-1
Fiziksel Tanım : Karakteristik keskin kokulu, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.0 (Temiz Hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.2 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 58.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.38 mg/m3
Erime Noktası : -95°C
Kaynama Noktası : 56°C
Parlama Noktası : -18°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 465°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH C) : 500 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
250 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 2500 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.5%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 12.8%

Tehlike Detayları

> -18°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 2.5%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, burun ve boğazda tahriş, baş dönmesi, baş ağrısı, merkezi sinir sistemi depresyonu, cilt iltihabı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Aseton Algılama Çözümlerimiz (C3H6O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Aseton Dedektörü)

(ATEX Belgeli Aseton Dedektörü)

3- Aseton İle İlgili Diğer Yazılarımız