Propan Gazının Özellikleri ve Propan Algılama Çözümleri

Propan, Propane

C3H8

1- Propan Gazı Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Propan, n-Propan
Formülü : C3H8
CAS Numarası : 74-98-6
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.55 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 44.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.80 mg/m3
Erime Noktası : -189.7°C
Kaynama Noktası : -42°C
Parlama Noktası : -104°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 450°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
1000 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 2100 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 9.5%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 2.1%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır.

Kaynaklar:

ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Propan Algılama Çözümlerimiz (C3H8 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Propan Dedektörü)

(ATEX Belgeli Propan Dedektörü)

3- Propan İle İlgili Diğer Yazılarımız