Hidrojen Sülfür Gazı Özellikleri ve Hidrojen Sülfür Algılama Çözümleri

Hidrojen Sülfür, Hydrogen Sulfide

H2S

1- Hidrojen Sülfür Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi  : Hidrojen Sülfür
Formülü : H2S
CAS Numarası  : 7783-06-4
Fiziksel Tanım  : Güçlü bir çürük yumurta kokusuna sahip, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.19 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 34.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.40 mg/m3
Erime Noktası  : -85°C
Kaynama Noktası : -60°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 270°C
Tehlike Türü : Zehirleyici, Yanıcı, Aşındırıcı

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : 10 ppm
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 5 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 100 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : %4
Üst Patlama Limiti (UEL)  : %44

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, cilt veya gözle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Kokusu ilk alındıktan sonra insanda koku duyusu hızlı bir şekilde kaybolduğu için ortamdaki varlığı algılanamaz. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde ve solunum sisteminde tahriş, nefes tıkanıklığı, baygınlık; gözlerde iltihap, kızarma, ağrı, yaşarma, ışık korkusu, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik, uykusuzluk, sindirim sistemi bozuklukları.
> Metal yüzeylerin çoğunda ve bazı plastiklerde aşınmaya sebep olur.
> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Hidrojen Sülfür Algılama Çözümlerimiz (H2S Dedektörleri)

3- Hidrojen Sülfür İle İlgili Diğer Yazılarımız