Metil Etil Keton Özellikleri ve Algılama Çözümleri

Metil Etil Keton, Bütanon, Methyl Ethyl Ketone (MEK)

C4H8O

1- Metil Etil Keton Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Metil Etil Keton, Bütanon
Formülü : C4H8O
CAS Numarası : 78-93-3
Fiziksel Tanım : Aseton benzeri karakteristik kokulu, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.41 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.9 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 72.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.95 mg/m3
Erime Noktası : -86°C
Kaynama Noktası : 80°C
Parlama Noktası : -9°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 505°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık , NIOSH C) : 300 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
200 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 3000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 11.4%

Tehlike Detayları

> -9°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, çok yanıcı bir sıvıdır. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve burunda tahriş, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, cilt iltihabı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Metil Etil Keton Algılama Çözümlerimiz (C4H8O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Metil Etil Keton Dedektörü)

(ATEX Belgeli Metil Etil Keton Dedektörü)

3- Metil Etil Keton İle İlgili Diğer Yazılarımız