Pentan Özellikleri ve Pentan Buharı Algılama Çözümleri

Pentan, n-Pentan, Pentane

C5H12

1- Pentan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Pentan, n-Pentan
Formülü : C5H12
CAS Numarası : 109-66-0
Fiziksel Tanım : Benzine benzer bir kokuya sahip, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.5 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C): 1.8 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 72.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.95 mg/m3
Erime Noktası : -129°C
Kaynama Noktası : 36°C
Parlama Noktası : -49°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 260°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirli

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 610 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
120 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1500 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.5%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.8%

Tehlike Detayları

> -49°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır. Buharı bulunduğu ortamda 1.5%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde, cilt ve burunda tahriş, deri iltihabı, kimyasal pnömonit, uyuşukluk.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Pentan Algılama Çözümlerimiz (C5H12 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Pentan Buharı Dedektörü)

(ATEX Belgeli Pentan Buharı Dedektörü)

3- Pentan İle İlgili Diğer Yazılarımız