Azot Oksit Gazı Özellikleri ve Azot Oksit Algılama Çözümleri

Azot Oksit, Nitrojen Monoksit

NO

1- Azot Oksit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi  : Azot Oksit, Nitrojen Monoksit
Formülü : NO
CAS Numarası  : 10102-43-9
Fiziksel Tanım  : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.04 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 30 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.23 mg/m3
Erime Noktası  : -163.6°C
Kaynama Noktası : -151.8°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : —
Tehlike Türü : Zehirleyici, Oksitleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : —
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 25 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 100 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : 
Üst Patlama Limiti (UEL)  : 

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde, burun ve boğazda tahriş, uyuşukluk, bilinç bozukluğu, Methemoglobinemi.
> Kendisi yanıcı olmasa da oksitleme etkisi sebebiyle bulunduğu ortamdaki maddelerin yanıcılığını artırır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Azot Oksit Algılama Çözümlerimiz (Azot Oksit Dedektörleri)

(ATEX Belgeli NO Dedektörü)

3- Azot Oksit İle İlgili Diğer Yazılarımız