İzopropanol Özellikleri ve İzopropanol Buharı Algılama Çözümleri

İzopropanol, İzopropil Alkol, Isopropanol

C3H8O

1- İzopropanol Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : İzopropanol, İzopropil alkol
Formülü : C3H8O
CAS Numarası : 67-63-0
Fiziksel Tanım : İspirto benzeri kokuya sahip, renksiz, uçucu sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.1
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.05 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 60.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.46 mg/m3
Erime Noktası : -90°C
Kaynama Noktası : 83°C
Parlama Noktası : 11.7°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 456°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 500 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
400 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 2000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 12.7%

Tehlike Detayları

> 12°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir maddedir. Buharı havaya kolayca karışır, tehlikeli konsantrasyonlara hızlıca ulaşabilir. Buharı bulunduğu ortamda 2%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, burun ve boğazda tahriş, uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı, ciltte kuruma çatlama.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzopropanol Algılama Çözümlerimiz (C3H8O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli İzopropanol Buharı Dedektörü)

3- İzopropanol İle İlgili Diğer Yazılarımız