İzobütan Gazı Özellikleri ve Propilen Algılama Çözümleri

İzobütan, Isobutane

C4H10

1- İzobütan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : İzobütan
Formülü : C4H10 
CAS Numarası : 75-28-5
Fiziksel Tanım : Benzine benzer kokuya sahip, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 2.06 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 58.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.38 mg/m
Erime Noktası : -160°C
Kaynama Noktası : -12°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 460°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 1000 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
800 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) :

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.6%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 8.4%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 1.6%’yı aşan miktarlara ulaşırsa yanma-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır.
> Solunması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Uyuşukluk, narkoz, boğulma.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzobütan Algılama Çözümlerimiz (C3H6 Dedektörleri)