Etan Gazı Özellikleri ve Etan Gazı Algılama Çözümleri

Etan, Ethane

C2H6

1- Etan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Etan
Formülü : C2H6
CAS Numarası : 74-84-0
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.05 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 30.1 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -183°C
Kaynama Noktası : -89°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 472°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :

Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : —

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 3.0%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 12.5%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 3%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yanma-patlama riski vardır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Etan Algılama Çözümlerimiz (C2H6 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Etan Dedektörü)

3- Etan İle İlgili Diğer Yazılarımız