Stiren Özellikleri ve Stiren Buharı Algılama Çözümleri

Stiren, Styrene

C8H8

1- Stiren Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Stiren
Formülü : C8H8
CAS Numarası : 100-42-5
Fiziksel Tanım : Renksiz veya sarımsı, çiçeksi tatlı kokulu, yağlı sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.6 (Hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.02 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 104.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 4.26 mg/m3
Erime Noktası : -30.6°C
Kaynama Noktası : 145°C
Parlama Noktası : 31°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 490°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 100 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
50 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 700 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 0.9%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 6.8%

Tehlike Detayları

> 31°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir sıvıdır. Buharı bulunduğu ortamda 0.9%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, ciltten emilmesi, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, burun ve boğazda tahriş, baş ağrısı, bitkinlik, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, halsizlik, uyuşukluk, dengesiz yürüme, narkoz, cilt yağ tabakası erimesine bağlı iltihap, karaciğer hasarı, üreme sistemi hasarı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Stiren Algılama Çözümlerimiz (C8H8 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Stiren Dedektörü)

3- Stiren İle İlgili Diğer Yazılarımız