Bütan Özellikleri ve Bütan Gazı Algılama Çözümleri

Bütan, Butane

C4H10

1- Bütan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Bütan
Formülü : C4H10
CAS Numarası : 106-97-8
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 2.11 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 58.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.38 mg/m3
Erime Noktası : -138°C
Kaynama Noktası : -0.5°C
Parlama Noktası : -60°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 365°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirli, Boğucu

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
800 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1600 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.6%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 8.4%

Tehlike Detayları

>

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Bütan Algılama Çözümlerimiz (C4H10 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Bütan Dedektörü)

(ATEX Belgeli Bütan Dedektörü)

3- Bütan İle İlgili Diğer Yazılarımız