Asetilen Gazı Özellikleri ve Asetilen Algılama Çözümleri

Asetilen, Etin, Acetylene

C2H2

1- Asetilen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Asetilen, Etin
Formülü : C2H2
CAS Numarası : 74-86-2
Fiziksel Tanım : Etere benzer hafif bir kokuya sahip, renksiz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.91 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 26.0 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.03 mg/m
Süblimleşme Noktası : -84°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 305°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (Tavan Değer, NIOSH Ceiling) : 2500 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
 
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.5%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 100%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 2.5%’u aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Baş dönmesi, baş ağrısı, boğulma.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Asetilen Algılama Çözümlerimiz (Asetilen Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Asetilen Dedektörü)

3- Asetilen İle İlgili Diğer Yazılarımız