Propanol Özellikleri ve Propanol Buharı Algılama Çözümleri

Propanol, n-Propanol

CH3COOH

1- Propanol Özellikleri ve Tehlikeleri

a. Temel Bilgiler

Maddenin İsmi:

Propanol, n-Propanol, 1-Propanol
Formülü:C3H8O
CAS Numarası:71-23-8
Fiziksel Tanım:Alkol benzeri hafif bir kokuya sahip, renksiz sıvı.

Bağıl Buhar Yoğunluğu:

2.1 (Temiz hava: 1.0)

Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C):1.02 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı:60.1 g/mol
Ppm Dönüşümü:1 ppm = 2.46 mg/m3
Erime Noktası:-127°C
Kaynama Noktası:97°C
Parlama Noktası:15°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası:371°C
Tehlike Türü:Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

b. Propanol Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 250 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) : 200 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 800 ppm

c. Propanol Yanıcılığı (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.2%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 13.7%

d. Propanol Tehlike Detayları

> 15°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir sıvıdır. Buharı bulunduğu ortamda 2.2%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, ciltten emilmesi, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, burun ve boğazda tahriş, ciltte kuruma ve çatlama, uyuşukluk, baş ağrısı, kas koordinasyon bozukluğu, gastrointestinal ağrı, kas krampları, mide bulantısı, kusma, ishal.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Propanol Algılama Çözümlerimiz (CH3COOH Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Propanol Dedektörü)

3- Propanol İle İlgili Diğer Yazılarımız