Karbondioksit Gazı Özellikleri ve Karbondioksit Algılama Çözümleri

Karbondioksit , Carbon dioxide

CO2

1- Karbondioksit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Karbondioksit
Formülü : CO2
CAS Numarası : 124-38-9
Fiziksel Tanım : Renksiz, kokusuz gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.53 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 44.0 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.80 mg/m3
Süblimleşme Noktası : -79°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası :
Tehlike Türü : Boğucu, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 30000 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
 5000 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 40000 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : —
Üst Patlama Limiti (UEL) : —

Tehlike Detayları

> Yüksek miktarlarda solunması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, ciltte karıncalanma, nefes darlığı, terleme, halsizlik, nabız ve tansiyonda artış, koma, boğulma, kasılmalar.
> Kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir. Havadan ağır olduğu için özellikle alt kısımlardaki kapalı alanlara birikebilir.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Karbondioksit Algılama Çözümlerimiz (CO2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Karbondioksit Dedektörü)

3- Karbondioksit İle İlgili Diğer Yazılarımız