Butil Asetat Özellikleri ve Butil Asetat Buharı Algılama Çözümleri

Butil Asetat, Butil Etanoat, Butyl acetate

C6H12O2

1- Butil Asetat Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Butil Asetat, Butil Etanoat
Formülü : C6H12O
CAS Numarası : 123-86-4
Fiziksel Tanım : Meyvemsi bir kokuya sahip, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 4.0 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.04 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 116.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 4.75 mg/m
Erime Noktası : -78°C
Kaynama Noktası : 126°C
Parlama Noktası : 22°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 420°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 200 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
150 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1700 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.7%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7.6%

Tehlike Detayları

> 22°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir maddedir. Buharı bulunduğu ortamda 1.7%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, baş ağrısı, uyuşukluk, narkoz.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Butil Asetat Algılama Çözümlerimiz (C6H12O2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Butil Asetat Dedektörü)

3- Butil Asetat İle İlgili Diğer Yazılarımız