İzobütanol Özellikleri ve İzobütanol Algılama Çözümleri

İzobütanol, İzobütil Alkol, Isobutanol

C4H10O

1- İzobütanol Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : İzobütanol, İzobütil Alkol 
Formülü : C4H10
CAS Numarası : 78-83-1 
Fiziksel Tanım : Tatlımsı bir küf kokulu, renksiz, yağlı sıvı. 
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.55 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.02 (Temiz hava: 1.0) 
Molekül Ağırlığı : 74.1 g/mol 
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.03 mg/m
Erime Noktası : -108°C 
Kaynama Noktası : 108°C 
Parlama Noktası : 28°C 
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 415°C 
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici 

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
50 ppm 
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1600 ppm 

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.7%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 10.6%

Tehlike Detayları

> 28°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir sıvıdır. Buharı bulunduğu ortamda 1.7%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve boğazda tahriş, baş ağrısı, uyuşukluk, ciltte çatlama.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzobütanol Algılama Çözümlerimiz (C4H10O Dedektörleri)

(ATEX Belgeli İzobütanol Dedektörü)

3- İzobütanol İle İlgili Diğer Yazılarımız