Klor Gazı Özellikleri ve Klor Algılama Çözümleri

Klor, Klorin, Chlorine

Cl2

1- Klor Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Klor, Klorin
Formülü : Cl2
CAS Numarası  : 7782-50-5
Fiziksel Tanım  : Keskin, boğucu bir kokuya sahip, yeşilimsi sarı gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 2.47 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 70.9 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.90 mg/m3
Erime Noktası  : -101°C
Kaynama Noktası : -34°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 
Tehlike Türü : Zehirleyici, Oksitleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : 0.5 ppm
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 0.1 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 10 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : 
Üst Patlama Limiti (UEL)  : 

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, cilt veya gözle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde, ağız ve burunda yanma, göz ve burunda akıntı, öksürük, nefes tıkanması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, akciğer ödemi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, akciğer ödemi, hipoksemi, cilt iltihabı.
> Kendisi yanıcı olmasa da oksitleme etkisi sebebiyle bulunduğu ortamdaki maddelerin yanıcılığını artırır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Klor Algılama Çözümlerimiz (Klor Dedektörleri)

3- Klor İle İlgili Diğer Yazılarımız