Ksilen Özellikleri ve Ksilen Buharı Algılama Çözümleri

Ksilen, Xylene

C8H10

1- Ksilen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Ksilen
(Not: Genellikle 60% m-ksilen, 20% p-ksilen, 20% o-ksilen karışımı olarak bulunur.)
Formülü : C8H10
CAS Numarası : 1330-20-7 
(mix. 1330-20-7, m-ksilen 108-38-3, o-ksilen 95-47-6, p-ksilen 106-42-3)
Fiziksel Tanım : Kendine has aromatik kokulu, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 3.7 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.02 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 106.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 4.34 mg/m3
Erime Noktası : -48°C
Kaynama Noktası : 139°C
Parlama Noktası : 27°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 527°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 150 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
100 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 900 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 7%

Tehlike Detayları

> 27°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir sıvıdır. Buharı bulunduğu ortamda 1.1%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, ciltten emilmesi, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, baş dönmesi, eksitasyon, inkoordinasyon, dengesiz yürüme, kornea vakuolizasyonu, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, kas ağrıları, cilt iltihabı.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Ksilen Algılama Çözümlerimiz (C8H10 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Ksilen Buharı Dedektörü)

3- Ksilen İle İlgili Diğer Yazılarımız