İzooktan Gazı Özellikleri ve İzooktan Algılama Çözümleri

İzooktan, 2,2,4-Trimetilpentan

C8H18

1- İzooktan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : İzooktan, 2,2,4-Trimetilpentan
Formülü : C8H18
CAS Numarası : 540-84-1
Fiziksel Tanım : Karakteristik kokulu, renksiz sıvı.
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 3.9 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 114.3 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -107°C
Kaynama Noktası : 99°C
Parlama Noktası : 4.5°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 417°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
100 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) :

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 0.7%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 6%

Tehlike Detayları

> 4.5°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir sıvıdır. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 0.7%’yi aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt ve boğazda tahriş, ciltte kuruma ve çatlama, kimyasal pnomönit, böbrek, karaciğer ve sinir sisteminde fonksiyon bozukluğu.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- İzooktan Algılama Çözümlerimiz (C8H18 Dedektörleri)