Azot Dioksit Gazı Özellikleri ve Azot Dioksit Algılama Çözümleri

Azot Dioksit, Nitrojen Dioksit

NO2

1- Azot Dioksit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi : Azot Dioksit, Nitrojen Dioksit
Formülü : NO2
CAS Numarası  : 10102-44-0
Fiziksel Tanım  : Keskin, buruk bir kokuya sahip, kırmızımsı kahverengi gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.58 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 46 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 1.88 mg/m3
Erime Noktası  : -11.2°C
Kaynama Noktası : 21.2°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası :
Tehlike Türü : Zehirleyici, Oksitleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : 1 ppm
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 0.5 ppm
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 13 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  :
Üst Patlama Limiti (UEL)  :

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Gözlerde, burun ve boğazda tahriş, öksürük, akciğer fonksiyonlarında bozulma, kronik bronşit, nefes darlığı, göğüs ağrısı, akciğer ödemi, morarma, hızlı nefes alıp verme, kalp çarpıntısı.
> Kendisi yanıcı olmasa da oksitleme etkisi sebebiyle bulunduğu ortamdaki maddelerin yanıcılığını artırır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Azot Dioksit Algılama Çözümlerimiz (NO2 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli NO2 Dedektörü)

3- Azot Dioksit İle İlgili Diğer Yazılarımız