Asetik Asit Özellikleri ve Asetik Asit Buharı Algılama Çözümleri

Asetik Asit, Etanoik Asit

CH3COOH

1- Asetik Asit Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Asetik Asit, Etanoik Asit
Formülü : CH3COOH, C2H4O2
CAS Numarası : 64-19-7
Fiziksel Tanım : Ekşi, sirke benzeri bir kokuya sahip, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.1 (Temiz Hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.02 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 60.1 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.46 mg/m3
Erime Noktası : 16.7°C
Kaynama Noktası : 118°C
Parlama Noktası : 39°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 485°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Aşındırıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 15 ppm
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
10 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 50 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 19.9%

Tehlike Detayları

> 39°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, yanıcı bir maddedir. Buharı bulunduğu ortamda 4%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Metal yüzeylerin çoğunda ve bazı plastiklerde aşınmaya sebep olur.
> Solunması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, göz ve ciltte yanmalar, cilt hassasiyeti, dişlerde aşınma, ciltte kararma, nasır, göz nezlesi, gözyaşı boşalması, boğazda ödem, kronik bronşit.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Asetik Asit Algılama Çözümlerimiz (CH3COOH Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Asetik Asit Dedektörü)

3- Asetik Asit İle İlgili Diğer Yazılarımız