Siklohekzan Özellikleri ve Siklohekzan Algılama Çözümleri

Siklohekzan, Cyclohexane

C6H12

1- Siklohekzan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Siklohekzan
Formülü : C6H12 
CAS Numarası : 110-82-7
Fiziksel Tanım : Kloroform benzeri tatlımsı bir kokuya sahip, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.9 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.2 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 84.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 3.44 mg/m
Erime Noktası : 7°C
Kaynama Noktası : 81°C
Parlama Noktası : -18°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 260°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
300 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : 1300 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 19.9%

Tehlike Detayları

> -18°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.3%’ü aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, uyuşukluk, cilt iltihabı, narkoz, koma.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Siklohekzan Algılama Çözümlerimiz (C6H12 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Siklohekzan Dedektörü)

(ATEX Belgeli Siklohekzan Dedektörü)

3- Siklohekzan İle İlgili Diğer Yazılarımız