Siklopentan Özellikleri ve Siklopentan Algılama Çözümleri

Siklopentan, Cyclopentane

C5H10

1- Siklopentan Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Siklopentan
Formülü : C5H10 
CAS Numarası : 287-92-3
Fiziksel Tanım : Hafif, tatlı bir kokuya sahip, renksiz sıvı.
Bağıl Buhar Yoğunluğu : 2.4 (Temiz hava: 1.0)
Buhar/Hava Karışımı Bağıl Yoğunluğu (20°C) : 1.6 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 70.2 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 2.87 mg/m
Erime Noktası : -94°C
Kaynama Noktası : 49°C
Parlama Noktası : -37°C
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 320°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : 
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
600 ppm
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) :

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 1.1%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 8.7%

Tehlike Detayları

> -37°C ve üstündeki sıcaklıklarda hızla buharlaşan, oldukça yanıcı bir maddedir. Buharı havadan ağır olup zeminde toplanıp etrafa yayılabilir. Buharı bulunduğu ortamda 1.1%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.
> Solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir maddedir. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler:
Göz, cilt, burun ve boğazda tahriş, baş dönmesi, öfori, inkoordinasyon, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı, ciltte kuruma çatlama.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Siklopentan Algılama Çözümlerimiz (C5H10 Dedektörleri)

(ATEX Belgeli Siklopentan Dedektörü)

(ATEX Belgeli Siklopentan Dedektörü)

3- Siklopentan İle İlgili Diğer Yazılarımız