Propilen Gazı Özellikleri ve Propilen Algılama Çözümleri

Propilen, Propen

C3H6

1- Propilen Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Maddenin İsmi : Propilen, Propen
Formülü : C3H6
CAS Numarası : 115-07-1
Fiziksel Tanım : Petrolümsü hafif bir kokuya sahip, renksiz gaz
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 1.5 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 42.1 g/mol
Ppm Dönüşümü :
Erime Noktası : -185°C
Kaynama Noktası : -48°C
Parlama Noktası : — (Gaz)
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 460°C
Tehlike Türü : Yanıcı-Patlayıcı, Zehirleyici

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Dönem (15 Dakikalık Ortalama, NIOSH STEL) : —
Uzun Dönem (10 Saatlik Ortalama, NIOSH TWA) :
 —
Derhal Terkedilmeli (NIOSH IDLH) : —

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL) : 2.4%
Üst Patlama Limiti (UEL) : 10.3%

Tehlike Detayları

> Oldukça yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 2.4%’yı aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır. Havadan daha ağır bir gaz olduğu için sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikir ve kendiliğinden etrafa yayılır.
> Zehirli olmasa da kapalı alanlarda yüksek miktarlarda bulunması durumunda, havanın oksijen içeriğini düşürerek boğulmaya neden olabilir. Belirtileri uyuşukluk ve uyuklamadır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Propilen Algılama Çözümlerimiz (C3H6 Dedektörleri)