Amonyak Gazı Özellikleri ve Amonyak Algılama Çözümleri

Amonyak, Ammonia

NH3

1- Amonyak Özellikleri ve Tehlikeleri

Temel Nitelikler

Gaz İsmi  : Amonyak, R717
Formülü : NH3
CAS Numarası  : 7664-41-7
Fiziksel Tanım  : Renksiz, keskin kokulu gaz.
Bağıl Gaz Yoğunluğu : 0.6 (Temiz hava: 1.0)
Molekül Ağırlığı : 17 g/mol
Ppm Dönüşümü : 1 ppm = 0.70 mg/m3
Erime Noktası  : -78°C
Kaynama Noktası : -33°C
Parlama Noktası : —
Kendiliğinden Tutuşma Noktası : 630°C
Tehlike Türü : Zehirleyici, Yanıcı, Aşındırıcı

Maruziyet Sınır Değerleri (Zehirli Gazlar İçin)

Kısa Süreli Ortalama (15 Dakikalık Azami Değer, STEL)  : 35 ppm (27 mg/m3)
Uzun Süreli Ortalama (10 Saate Kadar Ortalama, TWA) : 25 ppm (18 mg/m3)
Derhal Terkedilmeli (IDLH) : 300 ppm

Yanıcılık (Yanıcı Gazlar İçin)

Alt Patlama Limiti (LEL)  : 15%
Üst Patlama Limiti (UEL)  : 28%

Tehlike Detayları

> Çok az miktarlarda bile solunması, yutulması, göz veya ciltle teması halinde zehirleyen bir gazdır. Zehirlenme belirtileri şu şekilde ilerler: Göz, burun ve boğazda tahriş, nefes darlığı, hırıltılı solunum, akciğer ödemi, pembe köpüklü balgam, cilt yanıkları ve kabarmalar.
> Bakır, alüminyum, çinko galvanize yüzeylerde aşınmaya sebep olur.
> Yanıcı bir gazdır. Bulunduğu ortamda 15%’i aşan miktarlara ulaşırsa yangın-patlama riski vardır.

Kaynaklar:
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO International Chemical Safety Cards ICSCs)

2- Amonyak Algılama Çözümlerimiz (NH3 Dedektörleri)

3- Amonyak İle İlgili Diğer Yazılarımız