T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı
Ar-Ge Merkeziyiz

5746 Numaralı kanuna göre Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge) “Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleridir.”

Ar-Ge Merkezimiz

Yeni ve Özgün

Yeni ve özgün ürün araştırma, geliştirme ve tasarımı,

Deneyler ve Gözlemler

Deneyler ve gözlemler yoluyla gaz ve yangın algılama teknolojilerinde know-how oluşturulması,

Yerli Üretim

Sektörde kritik öneme sahip ekipmanların yerli üretimi,

Düşen Maliyet ve Artan Kalite

Mevcut ürün ve teknolojilerimizin maliyetini düşürürken verim ve kalitesinin artırılması,

Ar-Ge merkezimiz faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, alanındaki bilimsel ve teknolojik çalışmalara öncülük etmektedir.